วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

เทศบาลนครหาดใหญ่ ประชุมการรายงานสภาพพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วม เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย นายยุทธชัย เพชรรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง นายธนเดช อินขวัญ ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล นางสาวทิพย์วิมล พลรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เจ้าหน้าที่ส่วนช่างสุขาภิบาล ร่วมประชุมการรายงานสภาพพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ในการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วม เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย ณ ห้อง war room เทศบาลนครหาดใหญ่


ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่