วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ ฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ สำนักปลัด เทศบาลนครหาดใหญ่ ดำเนินการทำความสะอาด Big cleaning ซึ่งดำเนินการตามมาตรการของศูนย์บริหารป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 6 มกราคม 2564 สถานีขนส่งตลาดเกษตร เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ ฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ สำนักปลัด เทศบาลนครหาดใหญ่ ดำเนินการทำความสะอาด Big cleaning ซึ่งดำเนินการตามมาตรการของศูนย์บริหารป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการและรองรับประชาชนที่มาใช้บริการขนส่งสาธารณะ ณ บริเวณขนส่งตลาดเกษตร และบริเวณโดยรอบ โดยมี นางปฏิมา ตันติเมตตา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นายภคนันท์ ประทุมชาติภักดี หัวหน้าฝ่ายกิจการขนส่ง ร่วมลงพื้นที่ทำความสะอาดกับเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน “คนหาดใหญ่ การ์ดไม่ตก ล้าง เลี่ยง ลด ป้องกัน covid – 19 ” (ล้างมือ เลี่ยงการติดโรค ลดการแพร่กระจายเชื้อ)ด้วยความห่วงใย จากเทศบาลนครหาดใหญ่

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่