วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (โควิด 19) โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำความสะอาดภายใน-ภายนอกอาคารหอประชุม ทั้งนี้ได้ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน ซึ่งเป็นสถานที่บริการประชาชน

วันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ หน้าลานและภายในหอประชุมจัตุรัสเทศบาลนครหาดใหญ่ โดย เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (โควิด 19) โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำความสะอาดภายใน-ภายนอกอาคารหอประชุม โดยทำความสะอาด อาทิ ศาลาที่พักผู้โดยสาร ทางเข้า-ออก ลูกบิดประตู มือจับ ราวบันได เก้าอี้ และทั้งนี้ได้ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน ซึ่งเป็นสถานที่บริการประชาชน ด้วยความห่วงใย จากเทศบาลนครหาดใหญ่

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่