วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

เทศบาลนครหาดใหญ่ และคณะกรรมการชุมชนโชคสมาน ลงพื้นที่ร่วมทำความสะอาดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID19) ภายในบริเวณวัดโคกสมานคุณ

เทศบาลนครหาดใหญ่ และคณะกรรมการชุมชนโชคสมาน ลงพื้นที่ร่วมทำความสะอาดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID19) ภายในบริเวณวัดโคกสมานคุณ
วันที่ 6 เมษายน2563เวลา 9.00น.นายสวัสดิ์ เจือละออง นายเฉม โกศล นางสุขปานฝัน อัศวจินดารัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด เขต 4 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ และคณะกรรมการชุมชนโชคสมาน ลงพื้นที่ร่วมทำความสะอาดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID19) ภายในบริเวณวัดโคกสมานคุณ โดยมีพระภิกษุคอยให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวก และเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกการจราจรทั้งภายในและภายนอก