วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2565

เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยนายธานินทร์ แก้วจุรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) ติดตามผลการเรียน การสอนออนไลน์ของนักเรียน ที่บ้าน

เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยนายธานินทร์ แก้วจุรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) ติดตามผลการเรียน การสอนออนไลน์ของนักเรียน ที่บ้าน พร้อมทั้งกำชับผู้ปกครองในการรายงาน การเรียน การทำการบ้านของนักเรียนให้คุณครูทราบอย่างสม่ำเสมอ Facebook : เทศบาลนครหาดใหญ่ Line@ : @hatyaicity Youtube : Hatyaicity Channel Website : www.hatyaicity.go.th