วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

เทศบาลเมืองควนลังจัดประชุมเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

2019วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 63 เวลา 13.30 น. ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเนินขุมทอง นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครแกนนำสุขภาพเทศบาลเมืองควนลัง ร่วมประชุมเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระรอกใหม่ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และมีการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่จังหวัดต่างๆ เทศบาลเมืองควนลังจึงจัดประชุมเพื่อเตรียมการเฝ้าระวัง และหาวิธีป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป