วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

เทศบาลเมืองควนลังจับมือโรงพยาบาลหาดใหญ่นำบุคคลากรทางการแพทย์มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (เข็มแรก) แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองควนลัง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา เวลา 08.30 น. ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเนินขุมทอง โรงพยาบาลหาดใหญ่ร่วมกับเทศบาลเมืองควนลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนลัง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครแกนนำสุขภาพเทศบาลเมืองควนลัง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองควนลังที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว โดยทำการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า จำนวน 336 คน ฉีดวัคซีนซิโนแวค จำนวน 104 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 440 คน โดยมีนายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ค่อยดูแลความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิด