วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

เทศบาลเมืองควนลังร่วมหน่วยงานรัฐและเอกชนจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยนายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลังเป็นประธานเปิดงาน

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเนินขุมทอง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลานายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลังเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำพ.ศ. 2563โดยมีนายสมชาย โภคารัตนกุล รองปลัดเทศบาลเมืองควนลังกล่าวรายงานและคณะผู้บริหารของเทศบาลฯหน่วยรัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนที่นำบุตรหลานเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ได้แก่
การแสดงบนเวทีของเด็กและเยาวชนจากชุมชน / และจากโรงเรียนต่าง ๆในเขตเทศบาลฯ
การจัดกิจกรรมเกมส์และการละเล่น
การจัดกิจกรรมออกบูธของหน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน
การสาธิตการแสดงความสามารถของสุนัขสงคราม / จากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43เป็นต้น