วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

เทศบาลเมืองควนลัง ร่วมกับตลาดมินิมอลแจกถุงยังชีพสู้ภัยโควิด – 19

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 64 เวลา 17.00 – 18 .00 น. ณ บริเวณตลาดมินิมอล หมู่ที่ 2 ซอย 38 เพชรเกษม ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองควนลัง โดยนายรอซี หนิมุสา รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม และภาคเอกชน โดย คุณนภารัตน์ เจ้าของตลาดมินิมอล แจกถุงยังชีพสู้ภัยโควิด – 19 จำนวน 400 ชุด (ถุงยังชีพภาคเอกชน) ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองควนลัง การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มาช่วยจัดระเบียบจราจรและคัดกรองโควิด – 19