วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563

เทศบาลเมืองคอหงส์จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 นายชวน บริรักษ์ ปลัดเทศบาลเมืองคอหงส์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมกิจการสภา สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์.