วันพุธ, 25 พฤศจิกายน 2563

เทศบาลเมืองคอหงส์จัดฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร ประจำปี 2563 หลักสูตรการปลูกผักสวนครัวในกระถาง และการทำก้อนเชื้อเห็ดฟาง

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลเมืองคอหงส์จัดฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร ประจำปี 2563 หลักสูตรการปลูกผักสวนครัวในกระถาง และการทำก้อนเชื้อเห็ดฟาง ณ จุดสาธิตการเกษตรประจำชุมชนบ้านคลองหวะ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา