วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

เทศบาลเมืองคอหงส์จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เทศบาลเมืองคอหงส์จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ปะรำพิธีหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์