วันพฤหัสบดี, 9 ธันวาคม 2564

เทศบาลเมืองคอหงส์ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองคอหงส์ (อสม.) จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อสม. ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เทศบาลเมืองคอหงส์ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองคอหงส์ (อสม.) จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อสม. ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองเตย เทศบาลเมืองคอหงส์