วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

เทศบาลเมืองคอหงส์ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 42 จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมพัฒนา ถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 4 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 4 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ 13 ตุลาคม 2563วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เทศบาลเมืองคอหงส์ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 42 (ค่ายเสนาณรงค์) จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมพัฒนา ถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 4 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยมี พลตรี อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 เป็นประธานในพิธี ในส่วนของเทศบาลเมืองคอหงส์ นำโดยนายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าเทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธี อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองหวะ (อนุสรณ์กำนันวร ทวีรัตน์)