วันพุธ, 25 พฤศจิกายน 2563

เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลเมืองคอหงส์ ครั้งที่ 4/2563

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลเมืองคอหงส์ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองเตย