วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 พร้อมกัน4ชุมชน4เวที

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เทศบาลเมืองคอหงส์จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองคอหงส์ ประจำปี 2563 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บริเวณริมคลองระบายน้ำที่ 5, บริเวณอ่างเก็บน้ำแก้มลิง, บริเวณท่าน้ำชุมชนบ้านคลองหวะ, และบริเวณบึงปลักธง…

สำหรับเวทีบริเวณท่าน้ำชุมชนบ้านคลองหวะได้มีนายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงานโดย นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งร่วมลอยกระทงกับประชาชนที่มาร่วมลอยกระทง