วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564

เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองคอหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองคอหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม ณ ห้องประชุมพญาหงส์ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์.