วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายชวน บริรักษ์ ปลัดเทศบาลเมืองคอหงส์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองคอหงส์ ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์