เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดกิจกรรมการทำเค้กกล้วยหอม ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลเมืองคอหงส์ โดยฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดกิจกรรมการทำเค้กกล้วยหอม ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (ส่งเสริมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน เทศบาลเมืองคอหงส์) ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองหวะ (อนุสรณ์กำนันวร ทวีรัตน์) เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจอบรมนำไปต่อยอดสร้างอาชีพเพิ่มรายได้สร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัว