วันพฤหัสบดี, 9 ธันวาคม 2564

เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองคอหงส์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองคอหงส์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม ณ ห้องประชุมพญาหงส์ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์