วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมพญาหงส์ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ แก่ตัวแทนชุมชน และ อมส.เพื่อนำไปปฏิบัติและ บอกต่อแก่ชาวคอหงส์ได้ร่วมมือกันปฎิบัติกันต่อไป