วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

เทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสงขลา และ ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยมัชฌิมา หาดใหญ่ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านทุ่งโดน 4

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสงขลา และ ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยมัชฌิมา หาดใหญ่ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านทุ่งโดน 4 เพื่อนำถุงยังชีพไปมอบให้กับครอบครัวนายสุรินทร์ เขียวปั้น และครอบครัวนายสุพัฒน์ ปุริปุณโน