วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

เทศบาลเมืองคอหงส์ เปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

เทศบาลเมืองคอหงส์ เปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 (โดยจะต้องเป็นผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว ที่เข้าระบบตรวจคัดกรองเบื้องต้นกับเทศบาลเมืองคอหงส์เท่านั้น)

โดยในวันนี้ (31 มีนาคม 2565) มีผู้บริจาค ดังต่อไปนี้

– ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม (150 บาท)นายพีรศักดิ์ แก้วโชติ (100 บาท) คุณนฤมล มากละม้าย และคุณนฤพล ไชยนุราช (ข้าวสาร 5 กิโลกรัม 13 ถุง) คุณสมยศ พลายด้วง (ข้าวสาร 5 กิโลกรัม 18 ถุง และ ปลากระป๋อง 2 ลัง)หมู่บ้านทานตะวัน (ข้าวสาร 50 กิโลกรัม 10 กระสอบ, ข้าวสาร 5 กิโลกรัม 50 ถุง, ข้าวสาร 1 กิโลกรัม 35 ถุง, ไข่ไก่ 75 แผง, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 32 ลัง, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 2 แพ็ค, ปลากระป๋อง 34 แพ็ค, น้ำตาลทราย 24 กิโลกรัม,น้ำมันพืช 20 แพ็ค, น้ำปลา 3 ขวด, น้ำดื่ม 70 แพ็ค และ ขนม 42 กล่อง)- คุณอ๊อด (บ้านพรุ) (ข้าวสาร 50 ถุง)- ลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ (ข้าวสาร 100 ถุง)- หจก. หาดใหญ่สมบูรณ์ค้าวัสดุ (ไข่ไก่ 6 แผง, ปลากระป๋อง 60 กระป๋อง, น้ำพริกแห้ง 30 กระปุก, น้ำขิงพร้อมชง 160 ซอง, โอวัลติน 85 ซอง, กับข้าวพร้อมทาน 36 ซอง และ ขนม 24 ถุง)- นายกรธวัช เส้งสุย เลขานุการนายกฯ และครอบครัว (ข้าวสาร 5 กิโลกรัม 72 ถุง, ปลากระป๋อง 100 กระป๋อง, ไข่ไก่ 9 แผง และน้ำตาล 2 กระสอบ)

เทศบาลเมืองคอหงส์ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่านมา ณ โอกาสนี้📍และท่านใดที่ต้องการร่วมบริจาค สามารถนำสิ่งของมาบริจาคได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ ในเวลา 08.30 – 16.30 น. ของทุกวัน จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 (เว้นวันหยุดสงกรานต์ 13 – 17 เมษายน 2565)