วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

เทศบาลเมืองคอหงส์ เปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

📌เทศบาลเมืองคอหงส์ เปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 (โดยจะต้องเป็นผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว ที่เข้าระบบตรวจคัดกรองเบื้องต้นกับเทศบาลเมืองคอหงส์เท่านั้น)

📌โดยในวันนี้ 5 เมษายน 2565 มีผู้บริจาค ดังต่อไปนี้- นายอุทัย เมืองศรีนุ่น (100 บาท)- คุณชัยยันต์ เจืองเจริญ คุณศรินทิพย์ มิเกลี้ยง และ ร้านเอกศิลป์เครื่องเขียน (ข้าวสาร 1 กระสอบ, น้ำเปล่า 50 แพ็ค, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป9 กล่อง, น้ำมัน 10 แพ็ค, ปลากระป๋อง 10 แพ็ค และ ไข่ไก่ 32 แผง)- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีออยล์ เซอร์วิส (ปั๊มน้ำมันบางจาก คลองหวะ) (ข้าวสาร 1 กระสอบ, น้ำ 5 แพ็ค, ปลากระป๋อง 5 แพ็ค, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 4 ลัง, ขนมยูโร่ 1 ลัง, ขนมเวเฟอร์ 10 ถุง, กาแฟ (3 อิน 1) 3 ถุง และโอวัลติน (3 อิน 1) 3 ถุง)- นายศตวรรษ ลิ่มสกุล (น้ำ 20 แพ็ค)- คุณลักษมี แซ่ชี (น้ำ 3 แพ็ค)

📌เทศบาลเมืองคอหงส์ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

📌และท่านใดที่ต้องการร่วมบริจาค สามารถนำสิ่งของมาบริจาคได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ ในเวลา 08.30 – 16.30 น. ของทุกวัน จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 (เว้นวันหยุดสงกรานต์ 13 – 17 เมษายน 2565)