วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

เทศบาลเมืองคอหงส์ เปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

📍 เทศบาลเมืองคอหงส์ เปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 (โดยจะต้องเป็นผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว ที่เข้าระบบตรวจคัดกรองเบื้องต้นกับเทศบาลเมืองคอหงส์เท่านั้น)📍 โดยในระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2565 มีผู้บริจาค ดังต่อไปนี้- คุณน้อย รัตนพันธ์ (ข้าวสาร 15 ถุง)- คุณธนิต วงศ์ชนะ (1,000 บาท)- บจก.เอ เอ็น ซี ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และ ร้านเดอะริช (ข้าวสาร 20 ถุง, ปลากระป๋อง 20 แพ็ค, แลคตาซอย 5 ลัง)📍 เทศบาลเมืองคอหงส์ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่านมา ณ โอกาสนี้