วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563

เทศบาลเมืองคอหงส์ โดยกองช่าง ลงพื้นที่ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ (ประจำสัปดาห์)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองคอหงส์ โดยกองช่าง ลงพื้นที่ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ (ประจำสัปดาห์) ดังต่อไปนี้ซ่อมไฟถนน ซอยแก้วมณี, ติดตั้งไฟถนน ซอยขาวนวล, เปลี่ยนเชือกเชิญธงชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายเสนาณรงค์, ซ่อมไฟถนน ซอย 1 วุฒิธานี, ทำฝาคูเหล็กตะแกรงใหญ่ ซอยชูกำเนิดอุทิศ 1 (ต่อ), ติดตั้งไฟถนนเพิ่มเติม ซอยทวีรัตน์ร่วมใจ, ซอยยกอุทิศ, ซ่อมไฟถนน ซอย 8 ทุ่งโดน ฯลฯ