วันอาทิตย์, 24 ตุลาคม 2564

เทศบาลเมืองคอหงส์ โดยกองช่าง ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้/ต้นไม้ บริเวณซอยแก้วอุทิศตลอดสาย ตามนโยบายของกองในการจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ทุกวันพุธ

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองคอหงส์ โดยกองช่าง ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้/ต้นไม้ บริเวณซอยแก้วอุทิศตลอดสาย ตามนโยบายของกองในการจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ทุกวันพุธ