วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

เทศบาลเมืองคอหงส์ โดยศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น เทศบาลเมืองคอหงส์ ลงสำรวจพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองคอหงส์ โดยศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น เทศบาลเมืองคอหงส์ ลงสำรวจพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น โดยคณะทำงาน พร้อมด้วยทหาร จากแผนกยุทธโยธา และบัณฑิตอาสา ดำเนินการสำรวจทรัพยากรสัตว์ พืช ชีวภาพอื่นๆ ในพื้นที่ปกปักมณฑลทหารบกที่ 42 (มทบ.42) พร้อมทั้งเก็บข้อมูล บันทึก ในใบงานที่ 5, 6, 7 เพื่อรวบรวม ไว้ที่ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น เทศบาลเมืองคอหงส์