วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

เทศบาลเมืองคอหงส์ โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาล เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการประชาชน

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองคอหงส์ โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาล เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการประชาชน เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่