วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

เทศบาล เมืองคอหงส์ประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติงานสำรวจขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวพร้อมออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เทศบาล เมืองคอหงส์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเย็นวันนี้!.แผนการปฏิบัติงานสำรวจขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวพร้อมออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ณ ชุมชนบ้านปลักธง.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม >> งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขฯ โทร. ๐๗๔-๒๘๐-๐๐๐-๒ ต่อ ๑๔๒๒.ตรวจสอบวัน/เวลา/สถานที่แผนการปฏิบัติงานสำรวจขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวฯ ประจำปี ๒๕๖๔ ได้ที่ >> http://www.khohongcity.go.th/news/detail/189878/data.html