วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

เนื่องจากวันนี้ เป็นวันคล้ายวันเกิด พระปลัดเสน จินณสาโร (ดร.) เจ้าอาวาสวัดท่าเคียน อายุ 81 ปีคณะกรรมการวัดท่าเคียนจัดพิธีรับมอบเตียงผู้ป่วยและมอบข้าวสารอาหารแห้งแก่ประชาชน

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563   เนื่องจากวันนี้ เป็นวันคล้ายวันเกิด   พระปลัดเสน  จินณสาโร (ดร.)  เจ้าอาวาสวัดท่าเคียน อายุ 81 ปี เทศบาลเมืองควนลัง   โดย นายสมบูรณ์  ปัญญาธนกร  นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง ร่วมกับคณะกรรมการวัดท่าเคียน   จัดพิธีรับมอบเตียงผู้ป่วย  จาก  พระปลัดเสน  จินณสาโร (ดร.)  เจ้าอาวาสวัดท่าเคียน  และได้มอบต่อ ให้กับ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โดย คุณวรางคณา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต จนท.พยาบาลวิชาชีพ ห้องฉีดยาทำแผล เป็นตัวแทน รับมอบและพร้อมกันนี้  นายสมบูรณ์  ปัญญาธนกร  นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง  ผู้รับจากมอบถุงยังชีพ ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสารอาหารแห้ง จาก พระปลัดเสน  จินณสาโร (ดร.)  เจ้าอาวาสวัดท่าเคียน  และมอบต่อให้กับประธานชุมชนเพื่อนำไปใช้สอยประโยชน์ หรือแจกจ่ายแก่ประชาชนในชุมชน เขต. หมู่ 1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ประธานชุมชนคัดเลือกผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ชุมชนละ 50 คน จำนวน  9 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนปลักหว้า, ชุมชนควนสันติ, ชุมชนแม่ลัง, ชุมชนท่าเคียน ,ชุมชมบ้านในสวน, ชุมชนพรุฉิมพลี, ชุมชนประสานมิตร, ชุมชนบ้านหน้าควน, และชุมชนบ้านเนินเขา.

และในขณะเดียวกัน ก็ได้มีพระเถระผู้ใหญ่ ได้เดินทางมาร่วมแสดงมุทิตาจิต โดยพระธรรมวงศาจารย์ (นิมิต จิตฺตทนฺโต ป.ธ.๔) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘, เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ สงขลา เป็นประธานพิธีสงฆ์