วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

เริ่มแล้ววันนี้ “ลำไยคือลำพูน ลำพูนคือลำไย @หาดใหญ่” ส่งเสริมการบริโภคลำไย จากเหนือสู่ใต้ ถึง2สิงหาคม นี้เท่านั้น

“ลำไยคือลำพูน ลำพูนคือลำไย @หาดใหญ่” ส่งเสริมการบริโภคลำไย จากเหนือสู่ใต้
จังหวัดลำพูน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน และกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
กิจกรรมรณรงค์กรบริโภคลำไย จังหวัดลำพูน ปี 2563 เพื่อดำเนินกิจกรมรณรงค์การบริโภคลำไยของจังหวัดลำพูน ภายใต้มาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี ๒๕๖๓ ของกระทรวงพาณิชย์

วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 นายอำพล  พงศ์สุวรรณ  รองผู้ว่าฯ  สงขลา เป็นประธานเปิดงาน “การจัดงานลำไยคือลำพูน ลำพูนคือลำไย@หาดใหญ่ พร้อมกล่าวต้อนรับ คณะ พาณิชย์จังหวัดลำพูน และขอบคุณที่ได้นำชาวสวนลำไยมาให้คนหาดใหญ่ได้รู้จักและ ลิ้มลอง ลำไยคุณภาพ จากลำพูน


นางนิด หมื่นอนันนต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า “การจัดงานลำไยคือลำพูน ลำพูนคือลำไย@หาดใหญ่ ในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้มีการบริโภคลำไยของจังหวัดลำพูนเพิ่มมากขึ้นและประชาสัมพันธ์ลำไยลำพูนให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภค กระตุ้นการรับรู้และการบริโภคลำไยลำพูน ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาด้านผลผลิตลำไยของจังหวัดตกต่ำและเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อผู้บริโภคอย่างแพร่หลายมากขึ้น

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายลำไยสด ลำไยอบแห้งและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำไย การจัดแสดงนิทรรศการ (Exhibition Area)สำหรับแสดงเรื่องราวความป็นมาของ “ลำไย” หลากหลายสายพันธุ์ ลำไยสด และผลิตภัณฑ์ต่างที่แปรรูปมาจากลำไย อาทิ ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง ลำไยอบแห้งทั้งเปลือก เค้กลำไย

รวมทั้ง การจับคู่ทางธุรกิจ และการเจรจาซื้อขายสินค้าลำไยสด และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำไย โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ในการประสานผู้ประกอบการในพื้นที่ใจและมีความต้องการสินค้าและผลิต ภัณฑ์ของจังหวัดเข้าร่วมการเจรจานอกจากนี้ยังช่วยสเสริมและขยายตลาดลำไยสด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำไย ให้เข้าถึงกลุ่มผู้และผู้บริโภคภายในประเทศมากยิ่งขึ้น ภายในงานพบกับลำไยคุณภาพ.. หลากหลายเมนูทั้งคาว หวาน แถมนาทีทอง ลำไย สด. 3 กก. 90 บาท วันละ 2 ช่วงเวลา ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม -2สิงหาคม 2563 นี้ ชั้น 3 หน้า EDUCATION ZONE เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาคส่วนราชการและเครือข่ายเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการของจังหวัดลำพูน รวมถึงศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ที่ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนสถานที่สำหรับการจัดงาน ซึ่งคาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้ จะช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับลำไยลำพูนผลิตภัณฑ์แปรรูปจกลำไย ของจังหวัดลำพูนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ภายในงานอีกด้วย”