วันอาทิตย์, 9 พฤษภาคม 2564

เรือนจำจังหวัดสงขลา ขานรับมาตรการป้องโควิด-19 งดการเยี่ยมญาติ ระหว่างวันที่ 18 – 31 มี.ค.63 เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา

              นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยรัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรีให้ปิดสถานที่สุ่มเสี่ยงและมีมาตรการป้องกันเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆที่มีความเสี่ยงสูงนั้น ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการลุกลามเข้าสู่เรือนจำ กรมราชทัณฑ์จึงมีหนังสือสั่งการให้ทุกเรือนจำงดการเยี่ยมญาติเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 -31 มีนาคม 2563 นี้ ซึ่งเรือนจำเป็นพื้นที่มีความละเอียดอ่อนและสุ่มเสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของโรค เพราะมีผู้ต้องขังหนาแน่นแออัด หากเกิดการระบาดจะควบคุมได้ยาก

              ทั้งนี้ เรือนจำจังจังหวัดสงขลา ขอยืนยันว่าได้มีมาตรการในการป้องกันโรคระบาดนี้ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีผู้ต้องขังรายใดป่วยเป็นโรคติดต่อดังกล่าว จึงขอให้พี่น้องประชาชนอย่าได้ตื่นตกใจ และขออภัยในความไม่สะดวกในการงดเยี่ยมญาติชั่วคราวในครั้งนี้

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

18 มี.ค. 63