วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

เรือนจำจังหวัดสงขลา ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เตรียมเปิดให้บริการญาติเยี่ยมได้ในวันที่ 10 มิถุนายน พร้อมขอความร่วมมือญาติผู้ต้องขังปฏิบัติตามขั้นตอนที่ทางเรือนจำกำหนดอย่างเคร่งครัด

วันนี้ (5 มิ.ย. 63) ที่เรือนจำจังหวัดสงขลา นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ 12 จังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำมาตรการการเปิดญาติเยี่ยม การรับฝากเงิน และการสั่งซื้อสินค้าร้านสงเคราะห์ให้แก่ผู้ต้องขังของเรือนจำจังหวัดสงขลา ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงยุติธรรม และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลา หลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19 ) เพื่อคลายความเครียดให้กับญาติและผู้ต้องขัง โดยขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันปฏิบัติตามขั้นตอนที่ทางเรือนจำกำหนด อย่างเคร่งครัด


สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติของญาติผู้ต้องขัง ประกอบด้วย 1. ญาติที่ลงทะเบียนเยี่ยมผู้ต้องขัง ต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในรายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ตามระเบียบการเยี่ยม โดยจองเยี่ยมผ่าน Application LINE และต้องแสดงหลักฐานการตอบรับการเยี่ยมจากเรือนจำที่ส่งให้ทางโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน พร้อมด้วยหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่มาแสดงตนขอรับการเยี่ยม

  1. ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะติดต่อเจ้าหน้าที่ และต้องมาก่อนเวลาเยี่ยมอย่างน้อย 1 ชั่วโมงเพื่อรับการคัดกรองโรค กรณีผลการวัดอุณหภูมิได้ 37.5 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่าจะไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมโดยเด็ดขาด
  2. เมื่อผ่านการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยให้นั่งพักรอตามจุดที่เรือนจำกำหนดให้เท่านั้น เพื่อเตรียมพร้อมหลักฐาน เอกสาร แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการเยี่ยมผู้ต้องขังตามขั้นตอน และจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะนั่งพักรอ
  3. ก่อนเข้าห้องเยี่ยมที่นำสิ่งของเก็บไว้ตามที่เรือนจำกำหนด และขณะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังในห้องเยี่ยม ต้องอยู่ในช่วงที่กำหนดให้เท่านั้น ห้ามเดินไปพูดคุยกับบุคคลในช่วงเยี่ยมอื่นแล้วต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  4. เมื่อหมดเวลาการเยี่ยมผู้ต้องขัง ให้รอสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการเยี่ยม เพื่อออกจากห้องเยี่ยมอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและเว้นระยะการเดินเพื่อนำสิ่งของออกจากจุดที่เก็บไว้ พร้อมทั้งสามารถดำเนินการฝากเงิน หรือสั่งซื้อสินค้าจากร้านสงเคราะห์ให้แก่ผู้ต้องขังตามจุดที่เรือนจำกำหนด โดยเว้นระยะห่างจากกัน 1.5 – 2 เมตรและเมื่อดำเนินการทุกขั้นตอนต้องออกจากพื้นที่เรือนจำโดยทันที
    และ 6. ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะยุติการเยี่ยมและเชิญออกจากพื้นที่เรือนจำโดยทันที

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
5 มิ.ย. 63