วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีของท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประจำปี 2564 พร้อมผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่เข้าร่วมพิธีฯ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีของท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประจำปี 2564 พร้อมด้วยนางอโนชา พลินสุต ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูมิภาค ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูมิภาค (ผอก.ฝอก.) พร้อมผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่เข้าร่วมพิธีฯ ณ วัดเลียบ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยถวายเงินทำบุญทอดกฐินสามัคคีของ ทหญ., และจาการบริจาคของผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทั้ง 6 แห่ง ของ ทอท., หน่วยงานราชการ สายการบิน ผู้ประกอบการ และผู้โดยสาร ณ ทหญ. เป็นจำนวนเงิน 321,932.- บาท

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่โทร. 0 7422 7190 – 94โทรสาร. 0 7422 7050