วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2565

เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานในการประชุมพนักงานของ บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด (บรท.)

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานในการประชุมพนักงานของ บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด (บรท.) เพื่อมอบนโยบายและส่งเสริมให้พนักงานของ บรท. ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้การดำเนินงานของ ทหญ. เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน (Airport Security Programme : ASP) แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security Programme : NCASP) และข้อกำหนดอื่น ๆ ของรัฐ รวมทั้งสอดคล้องกับมาตรฐาน ICAO โดยจัดให้พนักงาน ของ บรท. ทั้งหมด จำนวน 255 คน เข้าร่วมประชุมแบ่งเป็น 4 รอบ ระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม ทหญ. 1 อาคารสำนักงาน ทหญ.

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่โทร. 0 7422 7190 – 94โทรสาร. 0 7422 7050