วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในกิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565” โดยมีพิธีสรงน้ำพระ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่

วันที่ 13 เมษายน 2565 (เวลา 14.30 น.) เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในกิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565” โดยมีพิธีสรงน้ำพระ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม ฯ ซึ่ง ทหญ. ได้จัดตั้งซุ้มสรงน้ำพระ ระหว่างวันที่ 11 – 18 เมษายน 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งสร้างบรรยากาศและความประทับใจแก่ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ และผู้ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ชั้น 1)

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่