วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563”

วันนี้ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563” ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันรักต้นไม้ประจำชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกความรักหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยมีผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมด้วย บริษัท สายการบิน ส่วนราชการ ผู้นำชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า และซ่อมแชมต้นไม้ในบริเวณที่กำหนด ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050