วันพฤหัสบดี, 9 ธันวาคม 2564

เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) ได้มอบน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ AOT จำนวน 1,200 ขวด ให้แก่กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล โดย พลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายเกียรติพฬ คำดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือเกษตรกร ร่วมกับ กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล ซึ่งเป็นตัวแทน กองทัพภาคที่ 4 ในการรับซื้อผลผลิตฟักทองและแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในโอกาสนี้ เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) ได้มอบน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ AOT จำนวน 1,200 ขวด ให้แก่กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล โดย พลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในภารกิจครัวสนามและรถปันสุขในพื้นที่จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ เพื่อร่วมเป็นกำลังใจแก่ผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050