วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

เร่งเพิ่มความสามารถการบริหารจัดการมาตรการกักควบคุมโรค รับคนไทยกลับจาก ตปท.ให้เร็วขึ้น

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า เมื่อ 11 พ.ค. 63 : 0900 พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห. และ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปล.กห. ได้ประชุมร่วมกับ กอ.รมน. นขต.กห.และเหล่าทัพ เพื่อติดตามการบริหารจัดการมาตรการกักตัวควบคุมโรคของรัฐ ( State Quarantine ) และการให้การช่วยเหลือประชาชน ณ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กห. ในศาลาว่าการกลาโหม

โดยหารือและสรุปร่วมกัน เตรียมพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการมาตรการคัดกรองและการกักตัวควบคุมโรคของรัฐ ให้เพียงพอรองรับคนไทยในต่างประเทศจำนวนมากที่ลงทะเบียนกับ กต.แจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรับเพิ่มเติมจากเดิมวันละ 200 คน เป็นจำนวน 400 คนต่อวัน ซึ่งจำเป็นต้องจัดหาสถานที่และห้องพักรองรับถึง 7,000 ห้อง เพื่อให้คนไทยในต่างประเทศจำนวนมากสามารถกลับประเทศได้เร็วขึ้น

พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห. ได้กำชับขอให้ร่วมกันเร่งประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน จัดหาสถานที่กักควบคุมโรคเพิ่มเติม โดยต้องใ้ห้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด พร้อมทั้งให้เร่งวางแผนการอบรมเจ้าหน้าที่และประสานจัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์จากทั้งสามเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้พร้อมร่วมกันทำหน้าที่ดูแลในแต่ละสถานที่ พร้อมกันนี้ ขอให้หน่วยทหารในพื้นที่ ได้เตรียมการและเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนที่กำลังเกิดขึ้นในหลายจังหวัดเป็นการเร่งด่วนด้วย