วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

แจ้งข่าว น้องๆที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการ พลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน โรงไฟฟ้าจะนะ

แจ้งข่าวให้กับน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการ พลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน โรงไฟฟ้าจะนะสามารถดาวน์โหลดเอกสารตามลิงค์https://drive.google.com/…/1ynKiHGIC9DIZWXvq5gUPbOD1xkT…