วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

โครงการชาวคอหงส์ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 ณ อาคารอเนกประสงค์ศาลาต้นโพธิ์ (บ้านทุ่งโดน) (วันที่ 11)ยังคงดำเนินการกันอย่างต่อเนื่อง เป็นวันที่ 11 ตามโครงการชาวคอหงส์รวมใจต้านภัยโควิด

วันนี้วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรของเทศบาลเมืองคอหงส์ ลงพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ศาลาต้นโพธิ์ (บ้านทุ่งโดน) เพื่อประกอบอาหารกล่องจากวัตถุดิบและเงินสมทบทุนที่ได้รับการบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือมาจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ห้างร้านต่าง ๆ และพี่น้องชาวคอหงส์ และนำไปส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนาม และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และยังคงเดินหน้าช่วยเหลือต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหากท่านใดสนใจจะร่วมสมทบทุน หรือบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสนับสนุนการประกอบอาหารกับทางเทศบาลเมืองคอหงส์ สามารถบริจาคได้ ที่สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์, อาคารอเนกประสงค์ศาลาต้นโพธิ์ (บ้านทุ่งโดน) และที่ป้อมกู้ชีพ-กู้ภัย(ประตู 108 ถนนปุณณกัณฑ์) ในทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และเทศบาลเมืองคอหงส์ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกราย ณ จุดรับบริจาคทุกที่ที่เปิดให้บริการมา ณ โอกาสนี้