วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

โรงไฟฟ้าจะนะจัดกิจกรรมมอบสิ่งของป้องกันและควบคุมการระบาดโรค COVID-19 โครงการ “EGAT Care Back to Schoo

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โรงไฟฟ้าจะนะจัดกิจกรรมมอบสิ่งของป้องกันและควบคุมการระบาดโรค COVID-19 โครงการ “EGAT Care Back to School” ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา

โดยนายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ กล่าวต้อนรับคณะครู อาจารย์ โรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจะนะจำนวน 40 โรงเรียน พร้อมทั้งเล่าถึงความเป็นมาโครงการ

ทั้งนี้ นายประยูร ขาวซัง วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ และ ว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ ประธานในพิธี ได้กล่าวเปิดโครงการ และ กล่าวขอบคุณโรงไฟฟ้าจะนะ ที่เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรด้านการศึกษาในพื้นที่อำเภอจะนะ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ นายฐากร นาคแก้วสาธารณสุขอำเภอจะนะ ได้มีการจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ให้กับโรงเรียนด้วย

โรงไฟฟ้าจะนะของเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

#กฟผเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต