วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

โรงไฟฟ้าจะนะจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงไฟฟ้าจะนะจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ เพื่อเป็นการแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป