วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

โรงไฟฟ้าจะนะร่วมทำMOUว่าด้วยความร่วมมือจัดกิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่ระหว่างสาธารณสุขอำเภอจะนะ และโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอจะนะ

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องจามจุรี ชั้น 2 โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่จ.สงขลานายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่ประจำปี 2562 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Mou) ร่วมกันระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าจะนะ สาธารณสุขอำเภอจะนะ และโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ ซึ่งร่วมมือกันจัดกิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอจะนะ ระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคมนี้
ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะกล่าวว่า

นายเขมญาติ  ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ  
 นางสาวณัชฎาวรรณ รอดการทุกข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายแพทย์ปัญญา สิทธิวรากุล รองกรรมการผู้จัดการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ 

งานวันนี้ต้องขอขอบคุณตัวแทนจากสาธารณสุขอำเภอจะนะ นางสาว ณัชฎาวรรณ รอดการทุกข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายแพทย์ปัญญา สิทธิวรากุล รองกรรมการผู้จัดการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ ในการร่วมงานแถลงข่าวและลงนาม MOU ในครั้งนี้ซึ่งทำให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอจะนะ และอยู่ในการดูแลของสาธารณสุขอำเภอจะนะอยู่แล้ว โดยมีข้อมูลในส่วนของชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มประชาชนได้ทั่วถึง จึงได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่ดังกล่าว เพราะเป็นโครงการที่ดี เป็นโครงการที่สามารถทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยทางสาธารณสุขอำเภอจะนะ ได้สนับสนุนบุคลากรทางสาธารณสุข ร่วมกิจกรรมดังกล่าวมาตลอดทุกปี