วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

โรงไฟฟ้าจะนะให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าจะนะ

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 โรงไฟฟ้าจะนะให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งทางคณะได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าจะนะ ความเป็นมาในการสร้างโรงไฟฟ้า กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมไปถึงการซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า โดยมีนายชานนท์ นัครัตน์ หัวหน้าแผนกวิศวกรรมบำรุงรักษา เป็นวิทยากรในการบรรยายพร้อมทั้งตอบข้อซักถาม หลังจากนั้นคณะได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ เป็นลำดับต่อไป” ภาพที่ปรากฏจะนำไปใช้เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของ กฟผ. หากไม่ประสงค์ให้นำภาพไปใช้ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบหรือแอดมินเพจ “