วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

โรงไฟฟ้าจะนะ​ ร่วม ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอจะนะ​ ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่​ 5​ พฤศจิกายน​ 2563​ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ​ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอจะนะ​ คณะกรรมการ​บริหารงานอำเภอ​ (กบอ.)​ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ​ ผู้บริหารสถานศึกษา​ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น​ ประธานเครือข่ายในพื้นที่​และประธานคณะกรรมการบริหารชมรมกำนัน​ ผู้ใหญ่บ้านอำเภอจะนะ​ ณ​ โรงไฟฟ้าจะนะ​ ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเป็นจำนานมาก