วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

โรงไฟฟ้าจะนะ จัดทำเสากั้นทางเดิน จำนวน 80 ต้น เพื่อบริการให้กับผู้เข้ารับการตรวจ โดยมีนายวิจัย ยานวิมุติ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานแผนกประชาสัมพันธ์ได้เดินทางไปมอบเสากั้นทางเดินสำหรับจุดคัดกรองให้กับ รพ.จะนะ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ของอำเภอจะนะ มีจำนวนผู้เสี่ยงในการติดเชื้อสูง โรงพยาบาลจะนะ จึงได้จัดสถานที่สำหรับการคัดกรองและตรวจสอบเชื้อให้กับผู้มีความเสี่ยงวันละ ประมาณ 500 คน

โรงไฟฟ้าจะนะ จึงได้จัดทำเสากั้นทางเดิน จำนวน 80 ต้น เพื่อบริการให้กับผู้เข้ารับการตรวจ โดยมีนายวิจัย ยานวิมุติ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ เป็นผู้รับมอบ พร้อมกับ กล่าวขอบคุณ กฟผ.จะนะ ที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดังกล่าว

กฟผผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

EGATForAll

กฟผเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต