วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

โรงไฟฟ้าจะนะ นำโดยนายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอจะนะ​ จัดกิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่ ประจำปี 2563

สำหรับกิจกรรรมแพทย์เคลื่อนที่ประจำปี​ 2563 วันที่ 2 ตุลาคม 2563 พวกเรา โรงไฟฟ้าจะนะ นำโดยนายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอจะนะ​ นำโดยนายฐากร​ นาคแก้ว​ สาธารณสุขอำเภอจะนะ และโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่ ประจำปี 2563 เป็นวันที่​ 3 ณ โรงเรียนตาดีกาบ้านควนหัวช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีกิจกรรมตรวจโรคทั่วไปจากโรงพยาบาลศิครินทร์ ตัดผมฟรีจากโรงเรียนเสริมสวยดาวสยาม และการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากสาธารณสุขอำเภอจะนะ และในวันนี้โรงไฟฟ้าจะนะได้ต้อนรับว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะในการตรวจเยี่ยมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณสาธารณสุขอำเภอจะนะ​ โรงพยาบาลศิครินทร์​ หาดใหญ่ ที่ร่วมกันจัดกิจกรรม​ ขอขอบคุณหมู่ที่ 1 บ้านป่าชิง มัสยิดบ้านป่างาม โรงเรียนตาดีกาบ้านควนหัวช้าง​ สำหรับการเอื้อเฟื้อสถานที่​ และที่ขาดไม่ได้เจ้าหน้าที่ทุกคนทุกภาคส่วน​ ตั้งแต่ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่​ ฝ่ายบริการ​ ฝ่ายแพทย์​ และอาสาสมัครทุกคน ที่ร่วมมือร่วมใจในการทำให้กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี