วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

โรงไฟฟ้าจะนะ ประชาสัมพันธ์ถึง แจ้งผู้ที่ร่วมโครงการพลังงานร่วมใจสร้างงาน พัฒนาชุมชน โรงไฟฟ้าจะนะ ให้มาทำสัญญาจ้าง ตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น เพื่อลดความแออัด ตามมาตรการ COVID19

แจ้งน้องๆ ที่ร่วมโครงการพลังงานร่วมใจสร้างงาน พัฒนาชุมชน โรงไฟฟ้าจะนะ เรื่องการทำสัญญาจ้าง โดยน้องอยู่พื้นที่ไหน ให้มาตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น เพื่อลดความแออัด ตามมาตรการ COVIDกรอกเอกสารฉบับนี้ นำมาในวันทำสัญญาด้วยนะครับhttps://drive.google.com/…/1UlVSSLpS7RNIeZshXkh32x…/viewและอย่าลืมส่ง Time line มาด้วยนะครับ